Novosti

Od 21.10. - 30.10.2022 se nalazimo na raspustu.

Pocetak proba: Sreda 02.11.2022

16.10.2022 | Gostovanje na crkvenoj proslavi u Salzburg-u.

15.10.2022 | Gostovanje u Linc-u kod SKSK N. Tesla

24.-26.06.2022 | Opanak putuje na "Folklorni festival igre" na Zlatibor/Srbija.